> De ziekten van mijn konijn > Andere ziekten

Andere ziekten

Oogziekten

Konijnen kunnen te maken krijgen met meerdere oogziekten, die verschillende oorzaken kunnen hebben:

 • bacteriële infectie
 • abnormale druk afkomstig van de wortel van een tand
 • een oogtrauma

Om ziekten te voorkomen, moet u regelmatig de ogen van uw konijn controleren! Als u iets abnormaals waarneemt, bijvoorbeeld een rood of gezwollen oog, al dan niet met een abnormale afscheiding, dat pijn lijkt te doen, raadpleeg dan snel een dierenarts.

Ademhalingsaandoeningen

Een konijn is relatief kwetsbaar en gevoelig voor zowel tocht als infecties, en kan aan een groot aantal ademhalingsziekten worden blootgesteld: verkoudheid, rhinitis, coryza, longontsteking, enz. 

 

Luchtwegaandoeningen hebben verschillende oorzaken:

 • allergieën
 • infecties door virussen of bacteriën (vooral pasteurella)
 • tocht
 • vreemde lichamen

 

In het geval van luchtwegaandoeningen kunnen de onderstaande symptomen zich voordoen:

 • abnormale ademhaling (dyspneu);
 • hoesten
 • snurken
 • een loopneus en/of ogen (afscheiding)
 • niezen
 • vuile voorpoten
 • ontstoken slijmvlies (of bindvlies) van het oog
 • anorexia
 • een tragere of volledig gestopte darmtransit

Stelt u zulke verschijnselen vast, dan moet u en tijdig een dierenarts raadplegen voor een eventuele diagnose en passende behandeling.

Pasteurella

Veel konijnen zijn dragers van de pasteurellabacterie

 

De bacterie, die bij konijnen ademhalingsaandoeningen veroorzaakt, zit verscholen in de sinussen en kan het gevolg zijn van stress of een verandering in de omgeving. 

 

Als u meerdere konijnen hebt, moet u de besmette dieren snel afzonderen, want de bacterie is zeer besmettelijk. 

 

Als de dierenarts een pasteurella-infectie vaststelt, schrijft hij of zij ook een passende behandeling voor.

BE-NON-200400050